Какво можем да ви предложим

Услуги на Служба Трудова Медицина
trade-and-stocks2

Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците

Ежегодно се извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност /болнични листа/ и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Ние от Служба Трудова Медицина ЕТ-КО ООД помагаме на водещите световни компании да подпомагаме изпълнението задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.