Какво можем да ви предложим

Услуги на Служба Трудова Медицина
strategic-and-plainning2

Прекратяване на договор по взаимно съгласие

Прекратяване на договор по взаимно съгласие

Приключването на трудовите взаимоотношения с работодателя е деликатен момент.
Обикновено започваме новата работа с положителна нагласа и оптимистични очаквания за това, което не предстои.

По една или друга причина обаче, идва времето, в което искаме да намерим нещо по-добро и да напуснем невредими досегашното си работно място. Най-добрият начин това да стане е договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Какво трябва да знаем?

Прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие може да бъде поето както от служителя, така и от работодателя. Единият подава молба/предложение в писмена форма до другия. Отношение от другата страна трябва да бъде взето в седемдневен срок. Ако не даде съгласие в рамките на тези дни, предложението се счита за отхвърлено и всякаква позиция след седмия ден се счита за правно несъстоятелна.

По правило предизвестието за напускане на служителя е 30 дни, което означава, че ако си подадете молба за напускане, вие трябва да работите един месец преди реалното напускане. Когато е по взаимно съгласие обаче, срокът в който желаете да преустановите отношенията си, може да бъде различен (по-кратък или по-дълъг).

Когато инициативата е на работодателя.

Това е неприятен момент, но понякога се случва да пожелаят да ни прекъснат трудовия договор.
По закон имате право на седем дни да размишлявате, като те започват да текат от деня след връчването ви на предложението. Работодателят преценява какво обезщетение да ви предложи, но то не трябва да бъде по-малко от 4 брутни работни заплати. Ако не реагирате в рамките на установения срок, трудовият ви договор не се прекратява.

След като разгледате молбата за прекратяване на договора, вие може да не се съгласите с предложените условия. Може да се договорите за по-висок размер на сумата за обезщетение. В срок от 1 календарен месец работодателят трябва да ви изплати договорената сума, иначе вие спокойно може да се върнете на работа – няма правни основания за прекратяване на договора ви.

Трябва да знаете още, че прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие не изисква специално предизвестие и, кажете ли си „Да“, нито една от двете страни не може да има по-нататъшни претенции, независимо дали се чувства ощетена.

Носещ своите плюсове и минуси, най-добрият начин за прекратяване на трудови взаимоотношения между работодател и служител е, когато това се случи по взаимно съгласие. Научете се да се интересувате от това, което подписвате, не само, когато постъпвате на работа, но и когато напускате. Така никога няма да останете неприятно изненадани.

Как се пише молба за напускане!Няма специална бланка за молба за напускане. Тя е със свободен текст, но има няколко основни изисквания, чието спазване е в интерес на служителя, който иска прекратяване на трудовия договор. Задължително трябва да посочите на основание на кой член от Кодекса на труда искате да напуснете – по взаимно съгласие или с предизвестие. Не сте длъжен да посочите причини, нито следващата си месторабота. Най-често срещаната мотивировка е “по лични причини”.
Ако искате или се налага да не напускате веднага, напишете предизвестие. За него е достатъчен текстът: “На основание чл. 326 от Кодекса на труда ви предизвестявам, че прекратявам трудовия си договор с… (името на фирмата), считано от” и датата, от която напускате. Разбира се, трябва да се съобразите със сроковете, изисквани от трудовия кодекс или записани във вашия договор. В противен случай дължите обезщетение.
Молбата, и предизвестието се завеждат в “Личен състав” или отдел “Персонал”.
Ако работите със срочен договор и нямате намерение да оставате след изтичането на срока, няма нужда да пишете каквото и да било.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Ние от Служба Трудова Медицина ЕТ-КО ООД помагаме на водещите световни компании да подпомагаме изпълнението задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.

Как се пише молба за напускане!

Няма специална бланка за молба за напускане. Тя е със свободен текст, но има няколко основни изисквания, чието спазване е в интерес на служителя, който иска прекратяване на трудовия договор. Задължително трябва да посочите на основание на кой член от Кодекса на труда искате да напуснете – по взаимно съгласие или с предизвестие. Не сте длъжен да посочите причини, нито следващата си месторабота. Най-често срещаната мотивировка е “по лични причини”.
Ако искате или се налага да не напускате веднага, напишете предизвестие. За него е достатъчен текстът: “На основание чл. 326 от Кодекса на труда ви предизвестявам, че прекратявам трудовия си договор с… (името на фирмата), считано от” и датата, от която напускате. Разбира се, трябва да се съобразите със сроковете, изисквани от трудовия кодекс или записани във вашия договор. В противен случай дължите обезщетение.
Молбата, и предизвестието се завеждат в “Личен състав” или отдел “Персонал”.
Ако работите със срочен договор и нямате намерение да оставате след изтичането на срока, няма нужда да пишете каквото и да било.